Új Családok Jelentkezzetek Itt

Cserkészetről


Felvilágosítás:

 • Etelka Keszei, Raj Vezető, etuscserkesz kukac gmail.com
 • , Raj Vezető, csaba.keszei kukac gmail.com


Tájékoztató a magyar cserkészetről a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szabályai alapján:

Mi a Magyar Cserkészet?

A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint próbál élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A vezetők is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábízott cserkészeket, mivel "A vezetés elsősorban példa" (Teleki).

A Cserkésztörvények

 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának, embertársainak, és magyarságának tartozik.

 3. A cserkész, ahol tud, segít.

 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

 7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.

 8. A cserkész vidám és meggondolt.

 9. A cserkész takarékos.

 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A Cserkész Próbarendszer

A cserkészet célja a jellemnevelés, ennek eszköze a próbarendszer. A próbarendszer alapjai a Biblia, magyar kultúra, a cserkésztörvények és az általános gyakorlati cserkészanyag. Cserkészetünk az egész emberre tart igényt, így az általános emberi fejlődést követi: tanul, helyt áll, térít-szolgál. Tárgykörei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret és testi teljesítmény. A cserkészeket "játszva tanítjuk", így nem feltűnő részükre a nevelés. Kézzelfogható tulajdonságokat próbálunk elsajátítani cserkészeinkkel, például az őszinteséget, pontosságot, udvariasságot, segítőkészséget, megbízhatóságot, állóképességet, megbocsátást és becsületességet. Minden foglalkozás a jellemnevelési célt szolgálja. A kinti természetben való foglalkozásokon keresztül érjük el a legeredményesebb nevelési hatást.

Az Őrsi Rendszer

A cserkészmódszer egy másik jelentős része az őrsi rendszer. Az őrs egy 4-6 cserkészből álló kis csoport, egy képzett tizen éves cserkész vezetésével. Az őrsi egységben való működésen keresztül megtanulják cserkészeink, hogyan kell egy társadalmi egységben működni. Megtanulják a felelősség fogalmát, az alkalmazkodást, az egymás segítséget, és a közös cél elérésében való egyéni lemondást. Ezzel a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Az örsi egységen belül egy fiatal vezeti a fiatalabbakat, tehát ez biztosítja a játszva tanulást is.

Vezetőink

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőinek majdnem 100%-a már külföldön született. Valamennyi vezetőnk önként, fizetés nélkűl vállalja a munkát. Hozzávetőleges számítás szerint átlag évi negyven napot áldoznak a cserkészetre, fizetik a tagdíjat, a cserkészkedéssel járó költségeket, egyenruhát. Jutalmuk a jól végzett munka tudata. A cserkészvezető szilárdan hisz a cserkészeszmény diadalában, hisz a kevesek összefogó erejében, szolgálni akar, EGYÉNISÉG és EGYÉNISÉGEKET NEVEL, szembe mer szállni a rosszal. A cserkészvezető a cserkészpróbák és a cserkésztörvények megvalósítására törekszik úgy a saját életében, mint a reábízott cserkészeknek életében is.

Ki Lehet Cserkész?

Magyar cserkész csak magyarul beszélő, ötödik életévet betöltött fiú vagy leány lehet, aki önkéntesen elfogadja és aláveti magát a cserkészeszményeknek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szabályainak és intézkedéseinek. Természetesen, aki vallásellenes vagy Istentagadó, az magyar cserkész nem lehet.

A szülőket is szívesen látjuk a segitő csoportokban, szülői közösségekben.

Felnőtt cserkész munkára azokat várjuk, akik céljainkat és feltételeinket elfogadják.


Támogatóink


Szövetségek


Címünk

Gyülekezetek helyszíne:

Woodside Priory School

302 Portola Rd

Portola Valley, CA 94028


Posta címünk:

Hungarian Scout Troops

3130 Alpine Road, Suite #288-177

Portola Valley, CA 94028

Web oldal kérdések: admin@sfcserkesz.org


<