Új Családok Jelentkezzetek Itt

ISKOLÁNKRÓL

A Kányádi Sándor Magyar Iskola évtizedek óta sikeresen működik a San Francisco-i cserkészcsapatokkal együtt, az öböl környéki magyarság körében. A magas színvonalú oktatást képzett pedagógusaink végzik. Iskolánk célja a magyar nyelvtan és irodalom, valamint a magyar történelem és földrajz oktatása az itt élő, magyarul beszélő gyermekeknek. 4-éves kortól 14-éves korig fogadjuk a magyarul beszélő gyermekeket, az óvodás csoporttól egészen a gimnáziumi osztályokig. A havonta két alkalommal, vasárnap délutánonként tartott órákon az oktatás kivétel nélkül mindig magyar nyelven folyik. Célunk, hogy diákjainkban kialakítsuk azt a szeretetet magyar kulturális örökségünk iránt, amely arra ösztönzi őket, hogy ezt majd gyermekeiknek is továbbadják.
A gyermekek felvételéről az óvodába és az egyes osztályokba a tanári bizottság dönt, legkésőbb szeptember végén. A döntést a tanárok a tanári bizottság által elfogadott alkalmassági szempontok és felmérések alapján hozzák meg, figyelembe véve a gyermek tanulmányi és szociális érettségét. A gyermek magyar iskolai osztálya független attól, hogy milyen színű cserkésznyakkendőt hord, és hogy az amerikai rendszerben hányadik osztályba jár.

Felvilágosítás: Kollár Kata, Pataki Ildikó, a Magyar Iskola igazgatója - katakt1012 kukac gmail.com, ildikopj kukac comcast.net

ÓVODA 4-6 ÉVES KORIG

 • Pedagógus: Mellin Zsuzsa
 • Létszám: Maximum 20
 • Felvétel feltételei:
  Adott iskolaév szeptember 1-ig a gyermek betölti a 4 évet
  Szobatisztaság
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Szociális érettség
  Szülői felügyelet nélkül képes végig bennmaradni a teremben
 • Ismertető:
  Az óvodai nevelés során a gyermekek sokoldalú fejlődését sokféle és változatos tevékenységgel segítjük elő. A tevékenységek során a zenei nevelést játékos gyermekdalokon keresztül, az irodalmi oktatást pedig magyar népmeséken és verseken keresztül valósítjuk meg. Témaköreinket elsősorban a 3-6 éves korú gyermekek életkori sajátosságaira jellemzően - többnyire közvetlen környezetünkből merítjük. Tananyagunkban többek között szerepelnek az évszakok, az állatok, a család, és az iskola témakörök, melyeken keresztül segítjük gyermekeink sokoldalú magyar nyelvi fejlődését.
 • Egyéb tudnivalók:
  Az új óvodás gyermek szülei a gyermek beiratkozásának napján szívesen látott vendégei a foglalkozás első félórájának. Kérjük a szülőket, hogy a további alkalmakkor a gyermekek és a figyelmet igénylő oktatás biztosítása érdekében a szülői várakozó helyen tartózkodjanak.

ALSÓS SZINT 6-10 ÉVES KORIG

Rózsaszín osztály

 • Pedagógus: Idén nem indult az osztály
 • Felvétel feltételei:
  Óvoda elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Magyarul egész mondatokban, folyékonyan képes fogalmazni, válaszolni, kérdéseket feltenni
 • Ismertető:
  Ebben az osztályban az olvasás előkészítése folyik játékos formában. A tanév során a gyerekek megismerkednek a magyar hangokkal és az abc betűivel. Változatos feladatokkal gyakoroljuk a rövid és hosszú magánhangzók felismerését, helyes hangoztatását valamint szavaink szótagolását.Óráinkat ebben az osztályban is sok ének-zene, népi játék, bábozás, szerepjáték teszi még érdekesebbé.

Piros osztály

 • Pedagógus: Velinszky-Maklári Eszter
 • Felvétel feltételei:
  Óvoda elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Magyarul egész mondatokban, folyékonyan képes fogalmazni, válaszolni, kérdéseket feltenni
 • Ismertető:
  Ebben az osztályban az olvasás előkészítése folyik játékos formában. A tanév során a gyerekek megismerkednek a magyar hangokkal és az abc betűivel. Változatos feladatokkal gyakoroljuk a rövid és hosszú magánhangzók felismerését, helyes hangoztatását valamint szavaink szótagolását. Hangsúlyozzuk a szövegértést, mesefeldolgozást és szókincsfejlesztést. Megismerkedünk a különböző tantárgyakban (matematika, környezetismeret) használatos szavakkal, kifejezésekkel. Foglalkozásainkat az ezt a korosztályt érdeklő és fontos témák köré építjük pl. hónapsoroló-évszakok, testünk és érzékszerveink, foglalkozások, közlekedés-járművek stb. Óráinkat ebben az osztályban is sok ének-zene, népi játék, bábozás, szerepjáték teszi még érdekesebbé.

Narancssárga osztály

 • Pedagógus: Pataki Ildikó
 • Felvétel feltételei:
  Piros szint elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Olvasás alapkészségeivel rendelkezik
  Magyarul tud a gyermek olvasni
 • Ismertető:
  Osztályunkba az angol betűket már jól ismerő, a magyar olvasással ismerkedő gyerekeket várjuk. A szótagoló olvasást rövidebb szavakkal kezdjük, s folyamatosan haladunk hosszabb szavak és egyszerűbb mondatok felé. Különös hangsúlyt kap az angolban nem létező, vagy másképp használt betűk helyesírása és kiejtése.Óránkon a komoly figyelmet igénylő szóbeli és irásbeli feladatokat énekek váltják. Az irodalmi szemelvények mellett mindennapi életünkről, környezetünkről, ünnepeinkről is beszélgetünk. Foglalkozásunkat rajzolás és papírhajtogatás teszi még színesebbé. A tanultak megerősítésére a gyermekek házi feladatot kapnak.
 • Egyéb tudnivalók:
  A Narancssárga osztályban az Olvasási Különpróba Induló és Gyalogló szintjén dolgoznak a gyerekek.

Sárga osztály

 • Pedagógus: Riba Kati és Török Márti
 • Felvétel feltételei:
  Naracssárga szint elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Olvasás és szövegértés
  Magyar írás kezdete
 • Ismertető:
  Ebben az osztályban hosszabb és összetettebb szövegek segítségével tovább mélyítjük a magyar olvasást. Történelmi mondákon keresztül bepillantunk elődeink életébe, hitvilágába, és ismerkedni kezdünk Magyarország földrajzával. Gyakoroljuk a helyesírást, különös tekintettel a magyar ábécé különleges betűire. A tanultak megerősitésére a gyermekek házi feladatot kapnak.
 • Egyéb tudnivalók:
  A Sárga osztályban az Olvasási Különpróba Gyalogló és Futó szintjén dolgoznak a gyerekek.

FELSŐS SZINT 11-14 ÉVES KORIG

Zöld osztály

 • Pedagógus: Kozek Ildikó
 • Felvétel feltételei:
  Sárga szint elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Olvasás és szövegértés
  Helyesírás alapszabályainak ismerete
  Fogalmazási alapismeretek
 • Ismertető:
  Az iskola utolsó éveiben továbbfejlesztjük diákjaink fogalmazási és helyesírási készségét, és a magyar nyelvtan szabályait is tanulmányozzuk. A magyar történelem és földrajz részletes tárgyalása kap hangsúlyt ebben az évben. A házi feladat elkészítése a tanulás szerves része.
 • Egyéb tudnivalók:
  A Zöld osztályban az Olvasási Különpróba Futó és Vágtató szintjén dolgoznak a gyerekek.

Kék osztály

 • Pedagógus: Borsós Szilvi és Bencze Gyula
 • Felvétel feltételei:
  Zöld szint elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Olvasás és szövegértés
  Helyesírás alapszabályainak ismerete
  Fogalmazási alapismeretek
 • Ismertető:
  Az iskola utolsó két évében továbbfejlesztjük diákjaink fogalmazási és helyesírási készségét, és a magyar nyelvtan szabályait is tanulmányozzuk. A magyar történelem és földrajz részletes tárgyalása mellett az órákon szemelvényeket olvasunk a magyar irodalom gyöngyszemeiből. Ebben az osztályban készülnek fel a diákok a vezetőképző táborhoz szükséges magyarságismereti vizsgára. A házi feladat elkészítése a felkészülés szerves része.
 • Egyéb tudnivalók:
  A Kék osztályban az Olvasási Különpróba Futó és Vágtató szintjén dolgoznak a gyerekek.

Ibolya osztály

 • Pedagógus: Kollár Kata
 • Felvétel feltételei:
  Kék szint elvégzése
  Magyar beszédértés és beszédkészség
  Helyesírás alapszabályainak ismerete
  Jó fogalmazási készség
 • Ismertető:
  Az iskola utolsó évében a diákok a vezetőképző táborhoz szükséges magyarságismereti vizsgára készülnek fel. Ennek keretében a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait tanulmányozzuk. Az órákon szemelvényeket olvasunk a magyar irodalom gyöngyszemeiből. A magyar történelem és földrajz részletes tárgyalását is tovább folytatjuk. A házi feladat elkészítése a felkészülés szerves része.
 • Egyéb tudnivalók:
  Az Ibolya osztályban az Olvasási Különpróba Vágtató szintjén dolgoznak a gyerekek.

Támogatóink


Szövetségek


Címünk

Gyülekezetek helyszíne:

Woodside Priory School

302 Portola Rd

Portola Valley, CA 94028


Posta címünk:

Hungarian Scout Troops

3130 Alpine Road, Suite #288-177

Portola Valley, CA 94028

Web oldal kérdések: admin@sfcserkesz.org


<